top of page

KVKK - AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özel Emine Örnek Fen Lisesi tarafından hazırlanmıştır. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan “Model Birleşmişler Milletler Konferansı (EOKMUN’23)” konulu sosyal etkinliğe katılım sağlayacak olan katılımcılara ilişkin kişisel veriler, etkinlik süresince 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartıyla şarjını dayalı olarak işlenecektir. Tüm veriler etkinlik sonunda (19 Şubat 2023) silinecektir. Kurumumuz ile paylaşılan kişisel veriler, sadece açık rıza verilen şekilde kullanılabilecek ve sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Ulus Ve Esasları Hakkında Tebliğe “göre Özel Emine Örnek Fen Lisesi’nin Hasköy 12. Sokak NO: 2, D:2, 16940 Mudanya/Bursa adresine yazı olarak iletebilirsiniz

bottom of page